ZenetérZenetér GondolatGondolat KépeslapKépeslap FotólapFotólap VéletlenVéletlen PihenőPihenő

Versek és gondolatok - tavaszi, nyári, őszi, téli versek minden napra
Tavaszi, nyári, őszi, téli versek, hónap versek, gondolatok, köszöntők minden napra, ismert és kevésbé ismert költők tollából

Versek névnapra, születésnapra, nőnapra, anyák, apák, gyerekek, idősek napjára, keresztelőre, évfordulóra. A versek és általában a rendezett  gondolatok, érthető szavak háttérbe szorultak. A hónapválasztó sávra kattintva ismert költők és írók verseit olvashatjuk. Minden napra egy másik vers a 365-ből, az évszakhoz és névnaphoz vagy naphoz illő vers. A kedvenc vers, vagy akár egy sora is elküldhető zenés képeslapban, itt a verset kijelölve (másolás), majd a fenti Képeslap menüre kattintva, ott a választott rövidebb verset vagy vers részletet beillesztve.

Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December

Magyar versek, ismert és kevésbé ismert versek az év minden napjára, ünnepi és hétköznapi versek

A magyar nyelv fejlődése helyett jelenleg a magyar nyelv és magyar szavak, szókincs visszafejlődése történik, a modern digitális technikák áldatlan hatása következtében. Az, hogy egy ember miként érteti meg magát a másikkal, nagyban függ attól, hogy milyen eszköztárat használ. Akinek van olyan szerencséje, hogy lát is hall is és beszélni is tud, annak látszólag könnyebb dolga van, mint akinek ezek közül hiányzik valamelyik lehetőség. Éljünk a rendelkezésünkre álló eszközökkel, döntsünk és válasszunk, olvassunk és írjunk, beszéljünk, lássunk, halljunk és mutassuk meg, mondjuk el "magyarul" mindazt, amit mások számára is érdemesnek, érdekesnek tartunk.

Újabb virágképek a böngésző frissítés gombjára kattintva jelennek meg, valamint elküldhetők zenés képeslapként a Képeslap menüben

Az ünnepek eredete, az ősi természeti ünnepek kialakulása, magyar névnapok

Elgondolkodtató és érdekes írások, a mai ünnepek eredete, a természet ősi ünnepeitől a mai ünnepekig, emberek és nevezetes napok

Az emberek eleinte féltek a természet erőitől, a villámlástól, a vihartól a széltől, a hullámoktól, aztán megtanulták tisztelni azokat. A világegyetemben, a csillagok, a Nap, a Hold és a Föld egymáshoz való viszonya, távolsága, forgása, ciklikussága rendszeresen visszatérő esemény. Nyári, téli napfordulók, napéjegyenlőség, az évszakok változásának a ritmusa nevezetes alkalmakat, nevezetes napokat teremtett az embereknek. Nem kellett kitalálni saját ünnepeket, hiszen minden adva volt, a természet kínálta a különleges alkalmakat.

A kíváncsibb, érdeklődőbb, fogékonyabb emberek hamar megértették a természet üzenetét. Tisztelj engem és én megajándékozlak a fénnyel, a sötétséggel, a vízzel, a tűzzel, a csillagokkal, halakkal, bő terméssel, stb. Az emberek tisztelete a természet felé régen félelemből és tudatlanságból is fakadt. Félelmeik feloldására és a természet erőinek engesztelésére hegycsúcsokon, sziklaüregekben ajándékokat helyeztek el. Később egyre többféle helyen, többféle módon és céllal áldoztak a természetnek. Egyfajta csoportos szertartássá, ösztönös áldozati és természetes áldozó ünneppé, a hit és a remény napjaivá alakultak át.

Kezdetben ösztönösen, később sámánok, varázslók, szertartás vezetők segítették az ünnepeket, a természetnek áldozást, egyfajta összekötő kapocsként a természet erői, természet istenei és az emberek között. Lassan minden fontosnak tartott dolognak lett egy vagy több, emberek feletti megtestesítője, a tűznek, a víznek, a szerelemnek, a háborúnak, a békének és a különféle tevékenységet végzőknek is. A különböző hitvilágok, a jámbor vagy erőszakos hitek és hittérítők megjelenésével a természeti ünnepek jelentősége csökkent, mivel a hitek, majd vallások igyekeztek kisebbíteni, vagy ha az nem sikerült, akkor rátelepülni az ősi természeti ünnepekre. Idővel ez olyan mértékben és olyannyira általánosan sikerült, hogy ma már sokan nem is tudják, hogy egy - egy nevezetes nap, sokezer év óta természeti ünnep.

Magyarországon (szent) László király törvénnyel megtiltotta és büntette a jelfáknál, forrásoknál, barlangoknál, völgyekben, vagy hegycsúcsokon tartott természeti szertartásokat. A monoteizmus, egyistenhit az ókori zsidó világban alakult át, a "többisten hitből", majd lett egyre elfogadottabb, végül fokozatosan kialakult a  két pólus, ami szerint Isten a jó, Sátán pedig a gonosz. A Föld, az idő és a tér változásának nevezetes napjai mindenki számára közös ünnepek, függetlenül attól, hogy kiben, miben, hogyan hisz.  OGy

Nevezetes napok, ünnepnapok, január 1-től december 31-ig, újévtől Karácsonyig, Ünnep, Újévi köszöntő, Húsvét, Anyák napja, Apák napja,

Újévi üdvözlet, az új év köszöntése, január 1

Boldog új esztendőt kívánni jöttem én, e téli napnak sugárzó reggelén. Adjon Isten sok jót, ez új esztendőben, fehér kenyér legyen a nyárfa teknőben. Kéményetek legyen megrakva kolbásszal, csíkos tarisznyátok füstölt szalonnával. Sose ürüljön ki a pénzeszsákotok, a legszebb cipőben, ruhában járjatok. Bor, búza, hús, kenyér legyen mindig bőven, Szívemből kívánom, az új esztendőben. ( Részlet Kovács József: Olaszliszka c. könyvéből )

Nőnap, március 8

Vitó Zoltán: Nőnapi köszöntő

Nézd, hogy' ballag az év, ide lép elibéd ez a szép nap, melyen mind, ami kincseket ér, a szivem Te eléd rak:
Szegfűk illatozó lelkét, a szirom simitását, ifju Tavasz suhanó jöttét, madarak csacsogását,
nyári sugár gyöngéd melegét, ami lágyan ered szét, őzike szíve szelíd félszét, leopárd szive merszét...
Még sorolom, de a szív a valóság cáfolatán kap, színed előtt odavész, ez a sor haloványka utánzat:
Mert mihez is mérhetném azt, mi kezed simitása, és a derűt, ami rám mosolyog, szemeid ragyogása?!:
Benne a Mindenség, a Teremtés tiszta Tökélye, létemnek sugaras tüze, sóvár nappala, éje...
Hát így állok igézetten csuda dolgok előtt én, fénylő, ámulatos köszönettel e napnak a jöttén.

Szeretettel köszöntjük a nőket és nem csak ezen a napon, hanem az év minden napján

A bolondozások, a tréfák napja, április 1

Április elseje a bolondok napja, a tréfálkozások, jókedvű átverések napja, amikor a viccesebb kedvűek rettegésben tartják embertársaikat beugratásaikkal. Az áprilisi tréfa több évszázados hagyományokra tekint vissza. Talán egy középkori bolondünnepre lehet visszavezetni. Szent György havának első napja a bolondok, bolondozók és másokat bolonddá tevők ünnepe. Nálunk Magyarországon április 1-jei tréfának tartják az erre a napra időzített beugratásokat.

Áprilisi tréfa - ókori tavaszköszöntő ünnep

Április 1-je az ismerősök rászedésének, megtréfálásának a napja.  Régebben gyakran teljesíthetetlen megbízást adtak annak, akit április bolondjának szemeltek ki, és mikor a becsapott visszatért és persze nem tudta elvégezni a megbízatást, jót nevettek rajta. Sok helyen még ma sem a becsapás, hanem lehetetlen feladatokkal való megbízás az igazi áprilisi tréfa.

Móka, ugratás, nevetés a jókedv napján

Senki sem szereti, ha beugratják, de ez a nap mégsem telhet úgy el, hogy ne próbálnánk mi is másokat átverni, esetleg felvidítani. Sőt sokunk azzal a gondolattal kel fel ezen a napon, hogy valakit biztosan megviccel, már jó előre kiterveli a maga kis tréfáit. Ezért ma mindenki legyen óvatosabb, figyeljen jobban a kollégák, a család, a barátok és ismerősök apró kis "gaztetteire". Figyeljünk arra, hogy a vicc, tréfa, átverés ne legyen sértő, bántó, durva, ízléstelen.

A termékenység és húsvét ünnepe

Húsvét a megújulás és a termékenység tavaszi ünnepe. Vallási része mindenki által ismert, Jézus feltámadása és az ehhez kapcsolódó történetek és hitvilág. A természeti ünnepi része is sokféle. Ahány földrész, ország, vidék, embercsoport, ember, annyiféle külső és belső megújulás ünnepünk lehet. A legfontosabb az, hogy ne vitassuk el a mások ünnepét, szokásait, legyen az vallásos vagy természeti. Nincs egyedüli igazság és nincs egyedüli múlt vagy tudás. Az emberiségnek, a föld jelenlegi lakóinak közös eredete és története van, melyet különféle uralkodó csoportok saját maguk érdekei szerint újraírnak, a történetírókkal újra íratnak. A múltunk egy kisebb része valóság, a nagyobb része mese, kitalált kiszínezett, elképzelt, feltételezett  történetek sokasága. Így működik az emberek világa.

Anyák Napja - május első vasárnapja

Ez az ünnep nagyon régi, már az ókori Görögországban is tartottak tavaszi ünnepségeket az anyák tiszteletére. Akkoriban az istenek anyjának, Rheának adóztak tisztelettel. A történelem során később is mindig volt egy olyan nap, vagy ünnep, amikor az anyákat is köszöntötték. A kereszténység elterjedésével az anyaszentegyház tisztelete került előtérbe, mivel ez adja az életet és véd meg minden ártalomtól. Az idők folyamán az egyházi ünnep egybefonódott az "anyáknapja" megünneplésével.

Szeretettel köszöntjük a kismamákat, az édesanyákat, a nagymamákat a dédnagymamákat és az üknagymamákat

A nemzeti összetartozás napja, június 4

Magyarország idegen hatalmak által történt megcsonkítása, Trianon 1920 június 4. A trianoni békeszerződés, trianoni békediktátum.

Az első zsenge ünnepe, aratási hálaadó ünnep és pünkösd napja

Az ószövetségi zsidó népnél eredetileg aratási hálaadó ünnep vagy az első zsenge ünnepe volt, később a Mózesi törvény emléknapja lett, a keresztény püspöki szinódus 305-ben rendelte el a szentlélek eljövetelének megünneplését.

Apák Napja és Férfinap - június harmadik vasárnapja

Az Apák Napja magyarországi meghonosítására 1994-ben a kezdődött Miskolcon. Magyarországon 13 után is kevesen tartják, mert kevesen tudnak róla, kevesen veszik komolyan, de attól még van. Ez is, mint több másik ünnep, Amerikából indult el Európába. Ott már régóta köszöntik az Édesapákat is. 1924-ben hivatalosan a június 3. vasárnapja lett az Apák Napja. 1966-ban elnöki kiáltványban rögzítették, hogy az Apák Napját június harmadik vasárnapján kell megünnepelni. Később Nixon elnök kezdeményezésére törvénybe iktatták megünneplését. Ma már a világ számos helyén  köszöntik a gyermekek édesapjukat. Itthon a széleskörű elterjedés még várat magára, különösen azért, mert a férfiak megítélése nem egyértelmű. Pedig éppen itt volna az ideje, hogy az egyenjogúság jegyében az apák  is kapjanak egy olyan napot, amikor csak őket ünneplik.

Szeretettel köszöntjük az apákat, a nagyapákat a dédnagyapákat és az üknagyapákat és úgy általában a férfiakat

Karácsony ünnepe, az ünnep eredete, december  25, 26

Karácsony szó jelentése: (lépni, átlépni): December 21 ( esetenként 22 ) téli napforduló, ősi pogány ünnep, a fény diadala és a megújulás ünnepe, melyhez az i.sz. 3. századtól fokozatosan csatlakozott, társult a keresztény hitvilág. A fenyőfa szintén a kereszténység előtti hitvilágokból származik, a kozmikus életerőt, az  istenek lakhelyét, a világ szimbólumát jelentette. Az ajándékozás a Római világban terjedt el a téli napforduló közeli napokon. Később ez is keresztény köntösbe öltözött. Talán sokan nem tudják, talán furcsa is, hogy a mai vallási ünnepek, természeti és pogány ünnepek napjaira esnek. Ez nem véletlen, mert a különböző "vallási zsinatok" úgy határozták meg hogy mikor milyen ünnep legyen, mely napokon és tartalommal, hogy a közeli ősi természeti és pogány ünnepek nevezetes napjait vették át.

Boldog, békés Karácsonyt kívánunk mindenkinek!

Magyar névnapok a teljesség igénye nélkül

A névnapok dátum szerint sorrendben találhatók, a legújabb divatos nevek és a teljesség igénye nélkül

január 1.
január 2.
január 3.
január 4.
január 5.
január 6.
január 7.
január 8.
január 9.
január 10.
január 11.
január 12.
január 13.
január 14.
január 15.
január 16.
január 17.
január 18.
január 19.
január 20.
január 21.
január 22.
január 23.
január 24.
január 25.
január 26.
január 27.
január 28.
január 29.
január 30.
január 31.
Fruzsina
Ábel
Benjámin, Genovéva
Leóna, Titusz
Simon
Boldizsár
Attila, Ramóna
Gyöngyvér
Marcell
Melánia
Ágota
Ernő
Veronika
Bódog
Lóránd, Lóránt
Gusztáv
Antal, Antónia
Piroska
Márió, Sára
Fábián, Sebestyén
Ágnes
Artúr, Vince
Rajmund, Zelma
Timót
Pál
Paula, Vanda
Angelika
Karola, Károly
Adél
Martina
Gerda, Marcella
február 1.
február 2.
február 3.
február 4.
február 5.
február 6.
február 7.
február 8.
február 9.
február 10.
február 11.
február 12.
február 13.
február 14.
február 15.
február 16.
február 17.
február 18.
február 19.
február 20.
február 21.
február 22.
február 23.
február 24.
február 25.
február 26.
február 27.
február 28.
Ignác
Aida, Karolina
Balázs
Csenge, Ráhel
Ágota, Ingrid
Dóra, Dorottya
Rómeó, Tódor
Aranka
Abigél, Alex
Elvira
Bertold, Marietta
Lídia, Lívia
Ella, Linda
Bálint, Valentin
Georgina, Kolos
Julianna, Lilla
Donát
Bernadett
Zsuzsanna
Aladár, Álmos
Eleonóra
Gerzson
Alfréd
Mátyás
Géza
Edina
Ákos, Bátor
Elemér
március 1.
március 2.
március 3.
március 4.
március 5.
március 6.
március 7.
március 8.
március 9.
március 10.
március 11.
március 12.
március 13.
március 14.
március 15.
március 16.
március 17.
március 18.
március 19.
március 20.
március 21.
március 22.
március 23.
március 24.
március 25.
március 26.
március 27.
március 28.
március 29.
március 30.
március 31.
Albin
Lujza
Kornélia
Kázmér
Adorján, Adrián
Inez, Leonóra
Tamás
Zoltán
Fanni, Franciska
Ildikó
Szilárd
Gergely
Ajtony, Krisztián
Matild
Kristóf
Henrietta
Gertrúd, Patrik
Ede, Sándor
Bánk, József
Klaudia
Benedek
Beáta, Izolda
Emőke
Gábor, Karina
Irén, Írisz
Emánuel
Hajnalka
Gedeon, Johanna
Auguszta
Zalán
Árpád

április 1.
április 2.
április 3.
április 4.
április 5.
április 6.
április 7.
április 8.
április 9.
április 10.
április 11.
április 12.
április 13.
április 14.
április 15.
április 16.
április 17.
április 18.
április 19.
április 20.
április 21.
április 22.
április 23.
április 24.
április 25.
április 26.
április 27.
április 28.
április 29.
április 30.
Hugó
Áron
Buda, Richárd
Izidor
Vince
Bíborka, Vilmos
Herman
Dénes
Erhard
Zsolt
Leó, Szaniszló
Gyula
Ida
Tibor
Anasztázia, Tas
Csongor
Rudolf
Andrea, Ilma
Emma
Tivadar
Konrád
Csilla, Noémi
Béla
György
Márk
Ervin
Zita
Valéria
Péter
Katalin, Kitti
május 1.
május 2.
május 3.
május 4.
május 5.
május 6.
május 7.
május 8.
május 9.
május 10.
május 11.
május 12.
május 13.
május 14.
május 15.
május 16.
május 17.
május 18.
május 19.
május 20.
május 21.
május 22.
május 23.
május 24.
május 25.
május 26.
május 27.
május 28.
május 29.
május 30.
május 31.
Fülöp, Jakab
Zsigmond
Irma, Tímea
Flórián, Mónika
Adrián, Györgyi
Frida, Ivett
Gizella
Mihály
Gergely
Ármin, Pálma
Ferenc
Pongrác
Imola, Szervác
Bonifác
Szonja, Zsófia
Botond, Mózes
Paszkál
Alexandra, Erik
Ivó, Milán
Bernát, Felícia
Konstantin
Júlia, Rita
Dezső
Eliza, Eszter
Orbán
Evelin, Fülöp
Hella
Csanád, Emil
Magdolna
Janka, Zsanett
Angéla, Petronella
június 1.
június 2.
június 3.
június 4.
június 5.
június 6.
június 7.
június 8.
június 9.
június 10.
június 11.
június 12.
június 13.
június 14.
június 15.
június 16.
június 17.
június 18.
június 19.
június 20.
június 21.
június 22.
június 23.
június 24.
június 25.
június 26.
június 27.
június 28.
június 29.
június 30.
Tünde
Anita, Kármen
Klotild
Bulcsú
Fatime
Cintia, Norbert
Róbert
Medárd
Félix
Gréta, Margit
Barnabás
Villő
Anett, Antal
Vazul
Jolán, Vid
Jusztin
Alida, Laura
Arnold, Levente
Gyárfás
Rafael
Alajos, Leila
Paulina
Zoltán
Iván
Vilmos
János, Pál
László
Irén, Levente
Péter, Pál
Pál
július 1.
július 2.
július 3.
július 4.
július 5.
július 6.
július 7.
július 8.
július 9.
július 10.
július 11.
július 12.
július 13.
július 14.
július 15.
július 16.
július 17.
július 18.
július 19.
július 20.
július 21.
július 22.
július 23.
július 24.
július 25.
július 26.
július 27.
július 28.
július 29.
július 30.
július 31.
Annamária, Tihamér
Ottó
Kornél, Soma
Ulrik
Emese, Sarolta
Csaba
Apollónia
Ellák
Lukrécia
Amália
Lili, Nóra
Dalma, Izabella
Jenő
Örs, Stella
Henrik, Roland
Valter
Elek, Endre
Frigyes
Emília
Illés
Dániel, Daniella
Magdolna
Lenke
Kincső, Kinga
Jakab, Kristóf
Anikó, Anna
Liliána, Olga
Szabolcs
Flóra, Márta
Judit, Xénia
Oszkár
augusztus 1.
augusztus 2.
augusztus 3.
augusztus 4.
augusztus 5.
augusztus 6.
augusztus 7.
augusztus 8.
augusztus 9.
augusztus 10.
augusztus 11.
augusztus 12.
augusztus 13.
augusztus 14.
augusztus 15.
augusztus 16.
augusztus 17.
augusztus 18.
augusztus 19.
augusztus 20.
augusztus 21.
augusztus 22.
augusztus 23.
augusztus 24.
augusztus 25.
augusztus 26.
augusztus 27.
augusztus 28.
augusztus 29.
augusztus 30.
augusztus 31.
Boglárka
Lehel
Hermina
Dominika, Domonkos
Krisztina
Berta, Bettina
Ibolya
László
Emőd
Lőrinc
Tiborc, Zsuzsanna
Klára
Ipoly
Marcell
Mária
Ábrahám
Jácint
Ilona
Huba
István
Hajna, Sámuel
Menyhért, Mirjam
Bence
Bertalan
Lajos, Patrícia
Izsó
Gáspár
Ágoston
Beatrix, Erna
Rózsa
Bella, Erika
szeptember 1.
szeptember 2.
szeptember 3.
szeptember 4.
szeptember 5.
szeptember 6.
szeptember 7.
szeptember 8.
szeptember 9.
szeptember 10.
szeptember 11.
szeptember 12.
szeptember 13.
szeptember 14.
szeptember 15.
szeptember 16.
szeptember 17.
szeptember 18.
szeptember 19.
szeptember 20.
szeptember 21.
szeptember 22.
szeptember 23.
szeptember 24.
szeptember 25.
szeptember 26.
szeptember 27.
szeptember 28.
szeptember 29.
szeptember 30.
Egon, Egyed
Dorina, Rebeka
Hilda
Rozália
Lőrinc, Viktor
Zakariás
Regina
Adrienn, Mária
Ádám
Hunor, Nikolett
Teodóra
Mária
Kornél
Roxána, Szeréna
Enikő, Melitta
Edit
Zsófia
Diána
Vilhelmina
Friderika
Máté, Mirella
Móric
Tekla
Gellért, Mercédesz
Eufrozina, Kende
Jusztina, Pál
Adalbert
Vencel
Mihály
Jeromos
október 1.
október 2.
október 3.
október 4.
október 5.
október 6.
október 7.
október 8.
október 9.
október 10.
október 11.
október 12.
október 13.
október 14.
október 15.
október 16.
október 17.
október 18.
október 19.
október 20.
október 21.
október 22.
október 23.
október 24.
október 25.
október 26.
október 27.
október 28.
október 29.
október 30.
október 31.
Malvin
Petra
Helga
Ferenc
Aurél
Brúnó, Renáta
Amália
Koppány
Dénes
Gedeon
Brigitta
Miksa
Ede, Kálmán
Helén
Teréz
Gál
Hedvig
Lukács
Nándor
Vendel
Orsolya
Előd
Gyöngyi
Salamon
Bianka, Blanka
Dömötör
Szabina
Simon, Szimonetta
Nárcisz
Alfonz
Farkas
november 1.
november 2.
november 3.
november 4.
november 5.
november 6.
november 7.
november 8.
november 9.
november 10.
november 11.
november 12.
november 13.
november 14.
november 15.
november 16.
november 17.
november 18.
november 19.
november 20.
november 21.
november 22.
november 23.
november 24.
november 25.
november 26.
november 27.
november 28.
november 29.
november 30.
Marianna
Achilles
Győző
Károly
Imre
Lénárd
Rezső
Zsombor
Tivadar
Réka
Márton
Jónás, Renátó
Szilvia
Aliz
Albert, Lipót
Ödön
Gergő, Hortenzia
Jenő
Erzsébet
Jolán
Olivér
Cecília
Kelemen, Klementina
Emma
Katalin
Virág
Virgil
Stefánia
Taksony
Andor, András
december 1.
december 2.
december 3.
december 4.
december 5.
december 6.
december 7.
december 8.
december 9.
december 10.
december 11.
december 12.
december 13.
december 14.
december 15.
december 16.
december 17.
december 18.
december 19.
december 20.
december 21.
december 22.
december 23.
december 24.
december 25.
december 26.
december 27.
december 28.
december 29.
december 30.
december 31.
Elza
Melinda, Vivien
Ferenc, Olívia
Barbara, Borbála
Vilma
Miklós
Ambrus
Mária
Natália
Judit
Árpád
Gabriella
Luca, Otília
Szilárda
Valér
Aletta, Etelka
Lázár, Olimpia
Auguszta
Viola
Teofil
Tamás
Zénó
Viktória
Ádám, Éva
Eugénia
István
János
Kamilla
Tamara, Tamás
Dávid
Szilveszter

Magyar névnapok, nevek és napok.